2005-07-06 FFII: Evropský Parlament říká NE softwarovým patentům

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

(Naše vyjádření k této události a shrnutí - viz 2005-07-06 Evropský parlament odmítl směrnici o softwarových patentech.)


Překlad tiskové zprávy FFII European Parliament says No to software patents:

Strasbourg, 6. červenec 2005 -- Evropský parlament dnes rozhodl velkou většinou (729 členů, 680 hlasů, 648 ano, 14 ne, 18 se zdrželo) odmítnout direktivu "o patentovatelnosti vynálezů implementovaných na počítači", také známou jako direktiva o softwarových patentech. Toto odmítnutí bylo logickou odpovědí na to, že Komise v únoru odmítla restartovat legislativní proces a na neochotu Rady vzít v úvahu názor Evropského parlamentu a národních parlamentů. FFII gratuluje Evropskému Parlamentu za jeho jasné "Ne" špatným legislativním návrhům a procedurám.

Toto je velké vítězství těch, kdo vedli kampaň za ochranu evropské schopnosti inovovat a konkurovat před monopolizací funkčnosti software a obchodních metod. Znamená to konec pokusu Evropské komise a vládních patentových úředníků zavést škodlivé a z právního hlediska pochybné praktiky Evropského patentového úřadu (EPO) do členských států. Avšak problémy vytvořené těmito praktikami zůstávají neřešeny. FFII věří, že práce parlamentu, jmenovitě 21 mezi-stranických kompromisních oprav mohou být dobrým základem, na kterém lze postavit budoucí řešení, jak na národní tak i na evropské úrovni.

Odmítnutí poskytuje prostor pro nadechnutí novým iniciativám založeným na všech znalostech získaných během posledních pěti let. Všechny instituce jsou si nyní plně vědomy zájmů všech stran. Skutečnost, že Společný postoj Rady potřebuje 21 oprav, aby se mohl stát koherentní částí legislativy, ukazuje, že text prostě není připraven pro proceduru vyjednávání mezi Parlamentem, Komisí a Radou. Doufáme, že Komise a Rada příště alespoň zareagují na hlediska nadnesená Parlamentem, aby se v budoucnu zabránilo takovému odmítnutí.

Jonas Maebe, člen vedení FFII, komentuje dnešní výsledek hlasování:

Tento výsledek jasně ukazuje, že důkladná analýza, opravdový zájem občanů a faktická informovanost
mají vyšší účinek než zmrzlina zadarmo, lodě plné nájemných lobbystů a hrozby outsourcingem. Doufám,
že tento vývoj událostí může dát lidem novou víru v evropský rozhodovací proces. Také doufám, že to
dodá Radě a Komisi odvahu vzít si za vzor Evropský parlament co se týče průhlednosti a schopnosti
stran účastnit se v rozhodovacím procesu bez ohledu na jejich velikost.

Hartmut Pilch, prezident FFII, vysvětluje, proč FFII doporučilo hlasování za odmítnutí direktivy ve svém Doporučení k hlasování:

Během několika předchozích dnů se velcí držitelé softwarových patentů a jejich europoslanci, kteří
předtím vedli kampaň za "Společné stanovisko" Rady, připojili k volání o odmítnutí direktivy,
protože si uvědomili, že 21 mezi-stranických oprav prosazovaných Roithovou, Buzkem, Rocardem, Duffem
a jinými mělo velmi blízko k přijetí Parlamentem. Bylo zřetelné, jak se podpora pro většinu těchto
oprav stává ve všech politických skupinách hlavním proudem. Přesto by taková volba neměla valný
smysl. Spíše se přikláníme k odhadu předloženém na včerejším plenárním shromáždění Othmarem Karasem:
NE bylo především jedinou logickou odpověďí na nekonstruktivní postoj a na právně pochybné
manévrování Komise a Rady, které vedlo k takzvanému Společnému postoji.

FFII děkuje všem těm, kdo si udělali čas a kontaktovali své představitele. Také chceme poděkovat nesčetným dobrovolníkům, kteří tak štědře věnovali svůj čas a energii. Je to stejně vaše vítězství jako vítězství Parlamentu.

Pozadí

Kontaktní informace

Hartmut Pilch and Holger Blasum FFII Munich Office info ffii.org ++49-89-18979927

Rufus Pollock FFII UK rufus.pollock ffii.org.uk +44-7795-176976

Jonas Maebe FFII BE jmaebe ffii.org +32-485-369645

Dieter Van Uytvanck FFII BE dietvu village.uunet.be +32-499-167010

Erik Josefsson and Jonas Bosson FFII SE erjos cleosan.com +32-40-82063 jbosson ffii.org +46-70-4217840


O FFII -- http://www.ffii.org

The Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) je nezisková asociace registrovaná v několika evropských státech, zaměřená na šíření počítačové gramotnosti. FFII podporuje rozvoj veřejných informačních statků založených na copyrightu, svobodné soutěži a otevřených standardech. Více než 600 členů, 3000 společností a 90000 příznivců se svěřilo FFII aby vyslovilo jejich názor v otázkách týkajících se softwarového coprightu a patentů. FFII udržuje kancelář v Bruselu a národní sekce v mnoha státech.